2. Cyfres Arweinyddiaeth VAWDSAV

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu cyfres o ffilmiau byr ar-lein ar gyfer arweinwyr strategol sefydliadol yn ymwneud ag ystod o bynciau sy’n berthnasol i Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.
Mae’r gyfres Cryfhau Arweinyddiaeth yn cynhyrchu’r adnoddau datblygiadol ar gyfer Grŵp 6 o’r Fframwaith Hyfforddi Cenedlaethol.
Mae’r gyfres cryfhau arweinyddiaeth wedi’i lunio i ddarparu cyflwyniad i arweinwyr strategol a phobl sy’n gwneud penderfyniadau gyda chyflwyniad i agenda VAWDASV ac mae pob ffilm yn para rhwng 3 a 7 munud.

Pennod 1- Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (3 munud 50)
Pennod 2 - Polisïau yn y Gweithle - blwyddyn ymlaen (4 munud 45)
Pennod 3 - Cynhadledd Amlasiantaeth ar Asesu Risg (MARAC) (6 munud 12)