2.3 Rheolaeth orfodol

Yn dilyn hyn mae sefydliadau wedi cael eu hannog i edrych ar gam-drin domestig yn wahanol, ac ystyried sut y gallant ymateb yn well i ffurfiau o gam-drin ar lefel is. Mae hyn yn cynnwys effeithiau cronnol profi ymddygiad gorfodol a chael eu rheoli yn barhaus, yn hytrach na chanolbwyntio ar ddigwyddiadau a’u difrifoldeb yn unig.
Mae rheolaeth orfodol yn anodd i’w ddynodi ac yn hawdd i’w guddio oddi wrth eraill - gall hefyd fod yn arwydd o drais yn y dyfodol. Bydd cam-drin cyson ar lefel isel yn barhaus yn aml yn cael ei anwybyddu a’i leihau, ond gall gael effeithiau seicolegol tymor hir. Dywedodd rhai goroeswyr mai nid y trais yw’r rhan waethaf.
Efallai na fydd rheolaeth orfodol yn cynnwys trais corfforol. Gall y tactegau eraill gynnwys craffu parhaus a monitro manwl, gwneud rhywun yn ynysig yn gymdeithasol, diraddio, bygwth a chwarae â’r meddwl. Yn yr un modd â gwystlon, gall mynediad dioddefwyr at arian neu fwyd gael ei atal.