10. Monitro a Sicrwydd Ansawdd

Mae monitro a sicrwydd ansawdd o'r gwaith sy’n cael ei wneud â thenantiaid yn sicrhau bod tenantiaid yn derbyn cefnogaeth ddigonol sy’n ddiogel, yn symud pethau ymlaen a hefyd yn caniatáu monitro staff i sicrhau eu diogelwch.   Bydd hyn yn cael ei wneud drwy systemau mewnol eich sefydliad, nodiadau achos a thrwy gyswllt staff mewn cyfarfodydd goruchwylio, 1:1 neu gyfarfodydd tîm.
Yn ogystal, mae’r Gynghrair Tai ar Gam-drin Domestig (Domestic Abuse Housing Alliance - DAHA) yn wasanaeth partneriaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn Lloegr, yn ymgorffori arfer gorau ac yn gweithredu safonau er mwyn gwella ymateb y sector tai i gam-drin domestig.   Ymhellach, maent wedi datblygu achrediad, eto lle gall landlordiaid cymdeithasol asesu’r gwaith y maent yn ei wneud fel darparwr tai yn ymateb i gam-drin domestig, yn ogystal â gwneud gwelliannau drwy eu hadnoddau sydd ar gael yn ddi-dâl.  
Mae mwy o wybodaeth ar y Gynghrair ar gael drwy’r ddolen isod.

DAHA: www.dahalliance.org.uk