1.2 Hyfforddiant ar gyfer staff mewn gwaith rheng flaen

Er nad oes modd cael mynediad ato ar hyn o bryd yn y sector Tai, gweledigaeth Llywodraeth Cymru yw bod staff angenrheidiol yn derbyn hyfforddiant dan grwpiau penodol.

Grŵp 1: Codi ymwybyddiaeth e-ddysgu a chanllawiau ymarferol i'r holl staff.

Grŵp 2: 'Gofynnwch a Gweithredwch’. Arweiniad ymarferol pellach, gan adnabod arwyddion a symptomau ac ymateb i hyn.

Grŵp 3: Hyfforddiant gwell ar gyfer ymarferwyr anarbenigol sydd â rôl ganolog mewn cymorth cleientiaid.

Mae’r linc isod yn eich arwain i wefan Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru. Mae hyfforddiant staff ar gael ar y wefan ym meysydd Deall Cam-drin Domestig, DASH a MARAC, rheolaeth drwy orfodaeth a mwy. Mae'r hyfforddiant hwn yn rhad ac am ddim ond bydd angen creu cyfrif ar y wefan.